_home _agenda
Recyclart
Gare Bruxelles-Chapelle
25, Rue des Ursulines
1000 Brussel
T +32 2 502 57 34

www.jonction.be

About

SUR RECYCLART

Recyclart est un centre artistique ayant les particularités suivantes.
Recyclart a été dès le départ fortement lié au lieu dans lequel l’association est située et fortement ancrée dans un quartier et une ville qui l’entoure. Transformer la rupture urbaine provoquée par la Jonction Nord-Midi en une liaison vivante, assurer un lien fort entre les différents quartiers qui l’entoure est un but que l’association a poursuivi depuis sa naissance. L’association reste aujourd’hui un projet urbain. Elle s’inspire de la ville qui l’entoure et laisse sa porte grande ouverte aux phénomènes urbains (qu’ils soient d’ordre culutrel, sociaux ou économiques).
Recyclart intègre tous les volets du processus artistique en son sein : la création (via notamment la mise à disposition d’espace à des jeunes artistes)  la diffusion  (via une programmation de qualité) et la production (via la réalisation concrète de pièces de design, de décors de théâtre ou d’installations plastiques…).
Recyclart ne pose aucune hiérarchie entre les disciplines et défend un art à la fois ouvert sur l’érudit et le populaire. Recyclart défini l’art comme un outil « politique » qui fait réfléchir sur notre société et aide à la construction d’une véritable cohésion sociale en ville et à la construction d’un pont entre les cultures, les classes sociales et les univers différents. L’accent est donc mis sur le petit, le fragile, et le vulnérable. La part belle de notre programmation porte sur les "sub-cultures" et les nouveaux mouvements culturels urbains qu’il prennent naissance en Europe ou dans d’autres régions du monde.
Recyclart s’intègre dans une dynamique d’économie sociale. L’association répond en cela au discours dominant  du « renouveau des industries culturelles » et de l’importance de la « ville créative » par une vision plus locale et plus solidaire. Recyclart engage en effet dans le cadre d’un programme de transition professionnelle une quinzaine de personnes, composant notamment ses équipes de menuisiers, métallos, gestion d’infrastructure, ou de cuisine, mais aussi son centre d’art. Dans ce cadre, Recyclart défend une vision liée à la remise à l’emploi, plutôt que l’employabilité. Il s’agit en effet de créer les opportunités nécessaires à chacun de réaliser ses propres objectifs professionnels plutôt que de les « formater » à un marché de l’emploi de plus en plus individualiste.
Recyclart est composé d’un centre d’art, d’un Bar resto et de Fabrik, un centre de production artisanal. L’équipe est composée de +/- 35 personnes.

Nous contacter:
Info / acceuil secrétariat : 9 :00 à 12 :00 et 13 :00-17 :00 / 02-502.57.34
Direction générale: Laurence Jenard ( / 02-289 00 55)
Co-ordination artistique, CENTRE D’ARTS: Dirk Seghers ( / 02-289 00 53)
Coordination BAR RECYCLART: Ingrid Pecquet ( / 02- 289 00 57)
Coordination FABRIK: Elie Pauporté ( / 02-289 00 54)
Presse & communication : Bram De Cock ( / 02-289 00 52)

BAR RECYCLART est ouvert du mardi au vendredi, de 11 à 17h. La cuisine est ouverte de 12 à 15h. Wifi présent.
On accepte des réservations et services de catering.

***

OVER RECYCLART

the best memory foam mattress of 2019

Recyclart is een tweetalig, multidisciplinair kunstencentrum en een tewerkstellingsproject voor langdurige en laag opgeleide werkzoekenden. We zijn officieel open sinds 2000 en gevestigd in het verlaten treinstation Brussel-Kapellekerk op de Noord-Zuidtreinverbinding. De reden van bestaan hangt samen met de wil om deze plek en de omliggende wijkdelen nieuw leven in te blazen en opnieuw te verbinden, sinds de aanleg van de spoorweg het centrum van de stad en bepaalde wijken in twee sneed. Vandaag blijven wij nog altijd een stadsproject. We halen onze inspiratie uit de stad en geven iets terug aan haar inwoners, hetzij cultureel, sociaal of economisch.
Als KUNSTENCENTRUM werken we rond alle aspecten van het artistieke proces: de creatie, de verspreiding en de productie. We stellen werkruimtes ter beschikking van jonge en beginnende kunstenaars; we ontwikkelen een eigen artistiek programma rond muziek, grafische vormgeving, architectuur en stedenbouw, audiovisuele kunsten en fotografie en we helpen ook artistieke producties verwezenlijken, door de uitvoering van decorstukken, kunstwerken enz.
Een rode draad in ons programma is de vermenging van “hoge” en “lage” cultuur en het opheffen van de schotten tussen de klassieke disciplines. Meer intellectuele en conceptuele kunstuitingen staan broederlijk naast meer volkse en sociale activiteiten. Kruisbestuivingen en artistieke mengvormen die ontstaan in de grensgebieden tussen disciplines krijgen daarbij bijzondere aandacht. Onze opvatting over kunst is politiek: de kennismaking met kunst en kunstenaars helpt om na te denken over onze samenleving en is tegelijk een bindmiddel ter versteviging van het sociale weefsel. Kunst helpt om bruggen te slaan tussen de verschillende gemeenschappen en economische klassen in de stad.
Onze voorkeur gaat uit naar het kleine, het kwetsbare en het breekbare. Niet de grootste of meest gevestigde namen, maar jonge en beginnende creatievelingen krijgen een plek en een podium. We kijken ook graag uit naar subculturen en nieuwe trends en stromingen, daarom proberen we voortdurend de vinger aan de pols te houden van wat leeft in Brussel, Vlaanderen, Wallonië en in het buitenland.
De andere pool van Recyclart is het tewerkstellingsproject dat zich inschrijft in de sociale economie en meer concreet, het “beroepsdoorstromingsprogramma” van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In die zin maken we deel uit van de opleving van een culturele industrie, van een creatieve stad, geschraagd door een sociale en solidaire visie. Voor maximaal 2 jaar zetten we telkens een vijftiental mensen opnieuw aan het werk in de sectoren horeca,  metaal- en houtbewerking en infrastructuurbeheer- en onderhoud. Daar leren ze in de praktijk -al doende- één van deze stielen. Kortom, we geven geschikte kandidaten nieuwe kansen om zich te ontplooien en opnieuw een plaats te veroveren op de arbeidsmarkt.
Het oude stationsbuffet werd omgevormd tot BAR RECYCLART: een eetcafé en een tentoonstellings- en muziekpodium open voor het publiek, maar vooral ook een plek waar barmannen en keukenhulpen worden opgeleid.
De infrastructuur-, hout- en metaalwerkplaatsen zijn gegroepeerd onder de naam FABRIK en daar worden mensen opgeleid tot onderhoudstechnicus, schrijnwerker of metaalarbeider.
In totaal stelt Recyclart ongeveer 35 mensen tewerk. Zowel op de werkvloer als in de publiekscommunicatie worden beide landstalen naast elkaar gebruikt. Wij zijn m.a.w. een echt Belgisch project en op heden wordt dit nog altijd fel gewaardeerd, getuige de verschillende subsidies van o.a. de Vlaamse Gemeenschap, de Federatie Brussel-Wallonië, de stad Brussel, het Brussels Gewest en de Federale Overheid.

Ons contacteren:
Info / onthaal secretariaat : 9:00 tot 12:00 en 13:00 tot 17:00 / 02-502.57.34
Algemene leiding: Laurence Jenard ( / 02-289 00 55)
Artistieke coördinatie KUNSTENCENTRUM : Dirk Seghers ( / 02-289 00 53)
Coördinatie BAR RECYCLART: Ingrid Pecquet ( / 02- 289 00 57)
Coördinatie FABRIK: Elie Pauporté ( / 02-289 00 54)
Pers & communicatie : Bram De Cock ( / 02-289 00 52)

BAR RECYCLART is open van dinsdag tot vrijdag, van 11 tot 17u. De keuken is open van 12 tot 15u. Wifi aanwezig.
We aanvaarden ook reserveringen en externe maaltijd- en receptieopdrachten.
 

Sitemap